Vitkon s.r.o.

 

Firma/název:           

Sídlo:

Telefon:

Zápis v OR:          
IČ:                            
DIČ:                  
bank.spojení:        
číslo účtu:            

 

VITKON s.r.o.

Wellnerova 134/7, Olomouc, PSČ 779 00

+420 775 317 834

vedeného Krajským soudem v Ostravě oddíl C, vložka 45389
28660897
CZ 28660897
RF bank, Olomouc
6429266001/5500