Astron haly

Haly ASTRON

Primární konstrukce

Rámová, vetknutá nebo kloubě uložená rámová svařovaná konstrukce s proměnlivým průřezem je vyrobena z oceli S355/ J2G3.  Svařování pásnic k  přírubě se provádí automatickým svařováním - obloukem pod tavidlem. Konstrukce je zavětrována diagonálními tyčemi. Konstrukce je výhradně šroubovaná.


 

Sekundární konstrukce

Zastudena tvarované komponenty – paždíky a vaznice těn, jsou vyrobeny z oceli S 350 GD + Z, zaručená mez kluzu je 390 N/ mm2. Profily „Z“ a „C" mají hloubku a tloušťku různou od 1,25 mm do 3,2 mm v závislosti na statickém výpočtu. Množství použitého zinku je 275 g/ m2.

 

Střešní a stěnový systém

Existuje možnost využití všech systémů opláštění  v závislosti na technických a estetické požadavcích.

 

Systém ASTRON je výhodný zejména v případě větších rozponů tzn. 25m +