Rodinne domy s ocelovým skeletem

RD s ocelovým skeletem

Primární konstrukce

Příčný rám tvoří sloupy a příčle z válcovaných HEA profilů S355, v příčném směru jsou sloupy vetknuté do základové konstrukce, v podélném směru mají kloubové uložení. Ostatní konstrukce ( štítové vazby) – ocel S 235. Sloupy v rámovém rohu jsou zesíleny náběhem.

Sekundární konstrukce

Zastudena tvarované komponenty - paždíky , vaznice jsou vyrobeny z oceli S 350 GD . Profily „Z“ a „C" mají hloubku a tloušťku různou od 1,25 mm do 3,2 mm v závislosti na statickém výpočtu. Množství použitého zinku je 275 g/ m2, což odpovídá tloušťce 20 m na každé straně.

Střešní a stěnový systém

Existuje možnost využití všech systémů opláštění  v závislosti na technických a estetické požadavcích.


 
Systém je výhodný zejména v případě rozponů do 20m