zamecnicke prace a konstrukce

Zámečnické práce

V rámci doplnění halových systémů o  „příslušenství“ dodáváme zámečnické a technologické konstrukce.

Dokumentace je zpracovávána:

  • pro výkresovou část za použití softwaru AdvanceSteel v.7 v prostředí AutoCAD 2007
  • pro výpočet vnitřních sil a posouzení ocelových konstrukcí softwarem ESA PT 2007